Calibrari si etalonari pentru analizoare de gaze de ardere portabile

AFRISO-EURO-INDEX este primul si singurul producator de analizoare de gaze de ardere ce detine laborator de etalonari in Romania si a obtinut acreditarea RENAR precum si certificare ISO9001 pentru etalonari analizoare portabile de gaze de ardere, pentru toate componentele uzuale in tehnica incalzirii (O2, CO, NO, SO2).

Orice aparat de masura ce se doreste a fi utilizat in domenii ce tin de siguranta persoanelor si protectia mediului trebuie sa corespunda nu numai in momentul punerii pe piata, ci si pe toata durata exploatarii sale, pentru a fi considerat un instrument de incredere. Mentinerea optima a parametrilor aparatului de masura se poate certifica doar printr-un proces de etalonare adecvat, in laboratoare acreditate conform SR EN ISO/CEI 17025, garantand conditii de mediu propice, folosind proceduri bine puse la punct, precum si etaloane de calitate, cu asigurarea trasabilitatii (a nu se confunda etalonarea cu calibrarea). O operatiune de etalonare se finalizeaza cu emiterea “Certificatului de etalonare” :

un document extrem de important, elaborat intr-un format anume, cu date riguros calculate si inregistrate.

Etalonarea mijloacelor de masurare - analizoare de gaze de ardere, manometre, termometre, multimetre etc. - poate fi periodica (la intervale rezonabile) sau ocazionala. Diverse interventii asupra aparatului, reparatii, inlocuiri de senzori etc. necesita un proces de reetalonare, pentru a putea garanta o functionare optima a aparatelor profesionale de masura si pentru a inlatura riscuri cauzate de erori de masurare, cu efecte uneori dramatice la reglarea si verificarea echipamentelor de incalzire / instalatiilor sub presiune.

Procesul de etalonare consta in compararea valorilor indicate de aparat cu cele ale unui etalon si calcularea incertitudinii standard de masurare in conformitate cu EA 4-02 (Evaluation of Uncertainty of Measurement). Atat procedura in sine cat si etaloanele folosite si conditiile de mediu in care are loc etalonarea sunt extrem de importante pentru calitatea etalonarii, iar in acest scop, singura metoda de a oferi garantii reale posesorilor de aparate de masura ce solicita aceste servicii o reprezinta ACREDITAREA laboratorului de etalonari de catre organismul naţional de acreditare unic,. Practic, acreditarea RENAR, prin intermediul certificatului de etalonare, certifica trasabilitatea rezultatelor prezentate, efectuate cu mijlocul de masurare (de exemplu analizorul de gaze), la Sistemul International de Unitati (SI), conform SR EN ISO/CEI 17025. SR EN ISO/CEI 17025 este cel mai important standard de metrologie pentru etalonare. Acesta este un standard global pentru competenta tehnica a laboratoarelor de incercari si etalonari. Acreditarea RENAR indica in mod clar domeniile pentru care se acorda aceasta precum si Capabilităţile de Măsurare şi Etalonare (CMC). Trasabilitatea la Sistemul International al etaloanelor de masura se efectueaza prin intermediul unui lant neintrerupt si documentat de etalonari, fiecare contribuind la incertitudinea de măsurare.

Pentru utilizatorii aparatelor de masura din domeniu, beneficiile majore, atunci cand aleg un furnizor de echipamente ce ofera solutii complete, inclusiv servicii metrologice, reparatii, dar in primul rand laborator de etalonari acreditat RENAR ( ce indeplineste cerintele generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari cu implementarea SR EN ISO/CEI 17025), sunt date de:

  • - Capabilitatea societatii care detine un astfel de laborator de a verifica oricand calitatea produselor, avand certitudinea obtinerii unor rezultate valide, dar si de a interveni prin remedierea rapida a neconformitatilor
  • - Responsabilitate maxima a furnizorului de echipamente, prin oferirea de solutii complete (one stop shop), si nu doar simpla furnizare de produse, cu redirectionare catre terti pentru servicii after-sales
  • - Imagine superioara in ceea ce priveste calitatea produselor din dotarea proprie, respectiv a serviciilor prestate, cu un castig net la capitolul seriozitate
  • - Posibilitatea verificarii permanente a incadrarii produselor in limitele calitative impuse de legislatia in domeniu.
  • - Depistarea prompta a produselor neconforme, evitand pierderile suplimentare precum si eventuale incidente extrem de grave, cauzate de utilizarea unor instrumente neconforme in verificarea si reglarea echipamentelor de incalzire / instalatiilor sub presiune
  • - Detinerea unor documente de calitate care sa garanteze conformitatea produselor, conformitate atestata de rezultate valide
  • - Reducerea costurilor si a timpului de indisponibilizare a aparatelor, aferente operatiunilor specifice de verificare / reparare / calibrare / etalonare